Szent László katolikus templom

05

Nagyvárad 1692-es visszafoglalása utáni első római katolikus temploma Olasziban, a Körös jobb partján emelt, Szent Brigittának szentelt szerény kisméretű épület volt. A római katolikus püspökség, helyreállítása után elsődleges céljának tekintette egy rangjához méltő imahely felállítását, azonban az 1751-1780 között felépült barokk székesegyház elkészültéig az újvárosi Szent László plébániatemplom szolgált püspöki székesegyházként is.

A templom építésének kezdetére vonatkozó hiteles dokumentum ez idáig nem ismeretes. Több közvetett forrás alapján 1717 és 1734 közé tehető a templomépítésének ideje. A káptalan 1723 január 10-én a régi Szent Brigitta templomból, az új, városközpontban emelt templomba költözik, Csáky Imre püspök (1702-1732) pedig 13-án fényes ünnepségek közepette vonul be az új, még nem teljesen kész székesegyházba, miszerint az alapkőletételre legkésőbb 1720-ban sor kellett kerüljön. Habár a főbejárat fölötti kronosztikon az 1733-as évet jelőli meg mint a munkálatok befejezését, még 1734-ből is származnak elszámolási iratok.

A szentély 1732-re készült el a hajó építése azonban még Csáky Imre halála után is folytatódott Okolicsányi János püspöksége (1734-1736) idején, aki talán még a szentélyben is változtatásokat rendelt el. Csáky Miklós püspök (1737-1747) folytatta elődje építkezését , ami ekkor még nem fejeződőtt be. Az építkezéssel nem volt megelégedve, igyekezett változtatni a templomon. Így folytatta az Okolicsányi püspök által kezdeményezett szentély-újjáalakítási munkálatokat, melyek 1741-ben értek véget. Csáky Miklós püspök 1738-ban a káptalan hozzájárulásával tornyot is szeretett volna építeni, azonban a felkért tervező, Fortunato di Prati építész váratlan halála miatt ez meghiúsult. Zalkay Antal (1790-1800) szolgálata alatt emelt torony elkészültéig a templom harangjait egy kis harangtoronyból szólaltatták meg. A sekrestye meglétéről 1739-ből vannak adataink. A templom és torony tervezői ismeretlenek.

 

© 2012 All Rights Reserved | www.erdelyitemplomok.ro