Székelyudvarhely

Először az 1333. évi pápai tizedjegyzék említi Uduorhel néven, de a helység már korábban is létezett. Neve arra utal, hogy e helyen tartotta udvarát a székelyek ispánja. Székelyföld hagyományos központja, a székely székek bíróságai előtt hozott ítéletek ellen ide fellebbezhettek. 1301-ben Uduord néven említik. A településnek az Árpád-korban valószínűleg Telegd volt a neve. 1357-ben Nagy Lajos király vezetésével itt ülésezett az első Székely Nemzetgyűlés, amely egyrészt a székelyek, másrészt Erdély több várának jogi vonatkozásait tisztázta. Székelyudvarhelyt valószínűleg Zsigmond király emelte városi rangra, aki ugyancsak járt a településen, amikor István erdélyi vajdával gyűlt meg a baja, de az erdélyi fejedelmek is megadtak minden kiváltságot a városnak. Az 1876-os megyerendezés során Udvarhelyszék területének kisebb kiigazításával Székelyudvarhely székhellyel alakult meg Udvarhely vármegye.

 

ferences templom és kolostorA templom a Ferencrendi kolostorral eggyütt épült, ídőrendi sorrendben a kilencedik helyet foglalja el Erdélyben. Első említése 1706-ból való, és 1729-32 között már ferences “Residentia”-ként említik. Először a nyugati és északi szárny épült fel, amit az udvar felöli kiskapun lévő évszám - 1739 - is igazol.

kis szent teréz katolikus templomA Bethlen negyedi lakóknak épült templom egy kiemelkedő példája annak, hogyan lehet közösségi összefogással és kitartással templomot építeni egy kis családi házból és új egyházközséget létrehozni a vallásos fiataloknak. A templomot 1996-ban kezdték el építeni, 2001-ben nyerte el jelenlegi formáját. A templom Kis Szent Teréz apácáról kapta a nevét.

02A református templom Székelyudvarhely főterén(a mai Szabadság tér és a Márton Áron tér között) épült fel 1780-81 között, két részre osztva az egykori piacteret. Építtetője Baczkamadarasi Kis Gergely(1737-1787), a református kollégium neves rektorprofesszora, akinek a KG monogramja a templom nyugatra néző cserépfedelén olvasható az 1781-es évszámmal.

© 2012 All Rights Reserved | www.erdelyitemplomok.ro