Nagyvárad belvárosi református templom

01

Az 1787-ben épült, elegánsan puritán váradolaszi református templom a partiumi református múzeum mellett található. Az értékes egyházi kegytárgyak mellett a múzeumban őrzik Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége, Lorántffy Zsuzsanna(1600-1660) által készített hímzéses terítőt és a Váradi Biblia egy eredeti példányát.

Ez utóbbi arról nevezetes, hogy 1660-ban a váradi várat azzal a feltétellel adták át a magyarok a töröknek, hogy a várban lévő, nyomtatás alatt álló Bibliát és a nyomdagépeket szabadon elvihetik- a nyomtatást egy évvel később Kolozsváron fejezték be. Lórántffy Zsuzsanna fejedelemasszony sokat tett a református kultúra felvirágoztatásáért, többek között anyagi támogatásban részesítette a nagyváradi református főiskolát is.

 

Panorámakép

© 2012 All Rights Reserved | www.erdelyitemplomok.ro