Hunyadi kolostortemploma

01

Amint a templom nyugati kapuja feletti felirat megörökíti, a templomot Hunyadi János építtette 1449-ben. Előzménye a szentimrei csata, majd a törökök feletti nagyszebeni győzelem volt, amelyeknek tiszteletére emelték a kolostortemplomot.

Gyönyörű gótikus templom volt, gótikus bordázattal készült mennyezet, amiből csak a bordaindítások maradtak meg és a sekrestye hollós zárókőbe futó boltozata. Csúcsíves a nyugati bejárat kőkerete, valamint az északi befalazott, szintén csúcsíves ajtókeret, és a magas gótikus ablakok kőrácsainak töredéke. Tornya, a ferences hagyományokhoz hűen, a szentély mellett áll, Hunyadi ugyanis obszerváns ferenceseket telepített a templomhoz csatlakozó, emeletes kolostorba. A törökök a kolostort lerombolták, de a templomot megkímélték, az épületre azonban mégis pusztulás várt, ugyanis a gótikus boltozatok beomlottak és a templom 1701-ig fedél nélkül küszködött a romboló idővel. Ekkor Apor István hozatta rendbe, aki átutaztában megígérte feleségének, hogy felújíttatja, hiszen: "Mily kár, hogy ily szép épületek ily pusztán állanak". Bárcsak a mai korban is lennének ily nemes és nagyvonalú főurak a történelmünkben.  Az 1701-ben megújult templom három oltárt kapott, amelyek helyett Csató Ferenc plébános 1895-ben gyönyörű gótikus oltárokat faragtatott kőből. Falai nemcsak Hunyadit látták, hanem Kapisztrán Szent Jánost is, aki 1455 karácsonyát itt töltötte.

 

© 2012 All Rights Reserved | www.erdelyitemplomok.ro