Marosvásárhelyi református vártemplom

01

A vár falain belül áll az 500 éves református Vártemplom, a térség legrégibb és legnagyobb gótikus stílusban épült műemléképülete. A templom építéséhez- a torony falában lévő 1442. évi felirat szerint- a törökverő Hunyadi János is hozzájárult.

Három részből áll: hajó, szentély és torony, az építési sorrend valószínű: előbb a ferences kolostor, a szentély, a templomhajó és végül a torony épült fel. A régi, ferences épületekből csak a kápolna és a Schola particula nyomai láthatók, a kolostor és a kápolna a 15. század első felében épült. A Ferenc rendiek temploma kicsinek bizonyult, majd a 14. század elején elkezdték a Nagytemplom építését, melyet 1490-re fejeztek be. A ferencesek 1556-ig maradtak a vártemplomban, amikor az- János király parancsolatából és engedelméből- a protestánsoknak adatott. 1556-ban még a lutheri, majd hamarosan a kálvini reformáció erős vára lett. A Veit Stoss nürnbergi szobrász által készített feszület az egyetlen, feltételezett berendezési tárgy, ami a vásárhelyi ferences templomból fennmaradt. 1571. Január 6-án János Zsigmond fejedelem jelenlétében iktatták törvénybe, hogy "hitéért senki meg ne bántassék", tehát a tordai templom mellett a vásárhelyi vártemplom is az erdélyi vallásszabadság tanúja volt. A bástyává alakított szentély a Báthori féle építkezéskor kapott gótikus jelleget, 1446-ban épült, majd kibővítették a hajót is. A nyolcszögű záródású szentély 2.5 méter hosszú és 9 m széles, ez a templom legrégibb része. A déli kapu timpanonjában egy falfestmény került felszínre, amiről azt tartják, hogy a templom és Vásárhely egyetlen középkori vallásos festészeti emléke, Szent Lénárd vértanúságát ábrázolja. A Vártemplomban megfordult a törökverő Hunyadi János, majd János Zsigmond, aki a tordai országgyűlésen meghirdetett vallásszabadságot itt is megerősítette. Az ódon templomban egykor 37 országgyűlést tartottak, itt választották meg II.Rákóczi Ferencet 1707 április 8-án Erdély fejedelmévé. A Vártemplom sírboltjában nyugszik Bethlen János, Erdély kancellárja és történetíró(1613- 1678).

 

© 2012 All Rights Reserved | www.erdelyitemplomok.ro