Csíkrákos katolikus vártemplom

02

Csíkszék egyik legrégibb, Árpád- kori eredetű műemléke, a Kőd-hegy déli lábánál látható. Stílusa késő gótikus, védművekkel- lőréses, bástyás falak- ellátott banderiális templom. 1564-ben kibővítették, 1758-tól mai alakjában áll.

Egyhajós csarnoktemplom, poligon záródású apszissal. Diadalíve csúcsíves, az apszis bordázatával gótikus benyomást kelt, a hajót záró falakat diszítő freskók alig láthatók- az 1938-as javítás során került napfényre a két freskótöredék a szentély belső, északi falán. A szentély egyik bordatartó kövén Hunyadi kori hollós rajz körvonala látható, bordáinak kövein címerpajzsok díszlenek. Déli félköríves kapuzata töredékesen maradt meg, Entz Géza román korinak tartotta. Főoltára Krisztus születését ábrázolja, Mathias Veress festette 1794-ben. A hajó barokkos mennyezete lapos, a sekrestye ajtaja és a torony bejárata csúcsíves. A templom fő érdekessége a terméskőből, forró mésszel rakott 30 m magas torony, melyet vörös- barnára festett zodiákus jegyek díszítenek, a jelek a pogány kori természetkultusz termékenységi jegyeire emlékeztetnek, ilyen jellegű falfestmény más helyen nem található az országban! A kórusfeljáró mennyezetén és a karzaton az eredeti kazettás mennyezet darabjait láthatjuk, a freskók melletti oltárok falfaragványai 1692-ből valók. A templomot Szent György tiszteletére szentelték fel, a lőréses bástyafal körbeveszi a templomot, a keleti szakaszán két fordított kulcslyuk alakú lőrés van.

 

© 2012 All Rights Reserved | www.erdelyitemplomok.ro