Homoródalmási unitárius templom

03

Késő barokk stílusban épült a falu központjában 1786 és 1793 között, unitárius hívek építették. Ez a templom már kőtornyot kapott, elődjének fa haranglábja volt, a régiből több faragott kő épült be az új templomba. Érdekessége, hogy templomtornya egész Erdélyben a legmagasabb az unitárius templomok közül. A karzat mellvédje az 1791-es évszámot viseli, a szószékkorona 1793-ban az építés befejezését jelzi.

 

© 2012 All Rights Reserved | www.erdelyitemplomok.ro