Bögöz református templom

01Az egykori Udvarhelyszék egyik legszebb középkori egyházépítészeti emlék, a templomot alacsony kőkerítés övezi, délről és északról nyíló bejáratokkal. A 14. században épült, a 15. században több átalakítást ért meg. Kőből és téglából, 278 m2-es alapfelületen építették, eredetileg római katolikus templom volt.

A műemléktemplom külön értékei: a 13-14. századi falképek, a kazettás mennyezet, rovásírásos emlék. A székelyföldi falfestmények zöme a későromán stílus jegyeit hordozza, a legutóbbi helyreállítás során került elő a gótikus szentélyben a 13. századi félköríves falrész. Ez alátámasztja a hajó koraiságát is, amelynek északi és nyugati falán a korai, 14. századi falfestmények ma is láthatók.
A 15. században a templom belül is, kívül is gótikus stílusba épült át, gótikus szentélyt építettek és magasították a hajó, valamint a torony falait. A hajó deszkamennyezetét gótikus hálóboltozat váltotta fel,később pedig kazettás mennyezet, amelynek festéséről egy 1724-ből származó felirat tanúskodik. 
A 16.ik században a protestánsok vették át a templomot, freskóit bemeszelték.
A hajó belső nyugati falát középen a vastag toronytest beugrása szakítja meg, ezen a falon a Szent László legenda falképsorának kezdőjelenetét láthatjuk.
A hajó északi falának teljes hosszát, nyugatról kelet felé haladva, három falképsor tölti ki: a felső sávban- késő gótikus gyámkövekkel és boltfiókokkal megrongált Szent László legenda, alatta Antiochiai Szent Margit legendájának jelenetei, legalul az Utolsó ítélet és néhány ehhez tartotó ábrázolás.
A szentély eredeti épségben őrzi a késő gótikus stílust, a hajónál gazdagabb díszitésben, kőbordás boltozata egy négyszögű és egy poligonális boltszakaszból áll.
A szentélyzáródás egyik gyámkövén fiatal női arc domborműve vehető ki, a szentély boltozatának csúcsán, a zárókövön sugaras naparc látható, a szentélynégyszög zárókövén pedig holdsarló, kétoldalt csillaggal. Az északkeleti sarokban csavart törzsön a székely címer látható. 
A prédikálószéket a székelyudvarhelyi Borsai Nagy István készítette 1748-ban, az úrasztalát 1764-ben

© 2012 All Rights Reserved | www.erdelyitemplomok.ro