Székelyderzsi unitárius erődtemplom

01

Az unitárius templomerőd Udvarhely vidékének egyik legjelentősebb műemléktemploma, legrégibb vártemploma, a stílusa a romantika és a gótika közti átmenetre utal. Egy 13. század eleji kápolna bővítésével a 14.század elején épült, a 15.-ik században átépítették, erődfalai 17.századiak, az 1605. évi Basta-féle pusztítás után épültek meg. 1661-ben Ali basa dúlta fel. 

Belsejében számos, 1419-ben készült freskótöredék került napvilágra. Legjelentősebb a Szent László legenda falképsor, amelyet 1419-ben, Ungi István fia megrendelésére festettek és egyike a legjobb minőségben fennmaradt Szent- László legenda falképeknek.

1938-ban egyik befalazott ablakából rovásírásos tégla került elő, ez a székely rovásírás ma ismert legrégebbi emléke 1431-ből való, jelentése: “Miklós derzsi kántor-pap”. A templom falán felül érdekes szuroköntő nyílások láthatók, már-már díszes formájukat a praktika szülte. A körítőfalon körben lőrések mutatják még a védelmi szerep fontosságát. A kaputorony aljában kettős kapu áll: így ha a támadók a külsőn már át is jutottak, a belső kapu előtt megtorpanni kényszerültek, miközben a torony emeletéről a védők nyílásokon keresztül szurkot önthettek a nyakukba.

Az erődtemplom érdekessége, hogy a falu népe itt tárolta a legfontosabb értéket: az élelmet – így a kiéheztetés ellen is fel volt készítve. Külső támadás esetén elég volt bemenekülni az erődbe – az élelem már ott volt. A bástyák között a várfal mentén félnyereg tető alatt hatalmas ládákban tárolták a gabonát, a saroktornyok emeletén pedig a szalonnák lógtak kampókra akasztva. (Ezt a hagyományt a falu lakói mind a mai napig őrzik.) Minden családnak saját ládái és kampói voltak. A templom békeidőben is zárva volt, kulcsát megbízott személy őrizte (nehogy egy sonka átugorjon egy másik kampóra…), és szalonnát csak hetente egyszer, a hét bizonyos napján lehetett vételezni. Az a háziasszony, aki – rosszul beosztva az élelmet – ettől eltérni kényszerült, bizony számíthatott a falu megvetésére.

© 2012 All Rights Reserved | www.erdelyitemplomok.ro