Homoródalmás

Neve alapján egykor vadalmában gazdag terület lehetett. A falu hét kis községből: Almás, Benczőfalva, Czikefalva, Kakod, Varjas, Ipacs és Benes falvakból alakult ki valószínűleg már a 13. század elején. 1332-ben említik elsőször. 1762-ben a falu megtagadja a katonai szolgálatot, ezért megtorlásul az Atlhan lovasezred egy századát szállásolják be ide. A falu a 19. században híres bútorfestő központ volt. 1910-ben 2381 magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Udvarhely vármegye Homoródi járásához tartozott. 1992-ben 1527 lakosából 1 román kivételével mind magyarok voltak.

03

Késő barokk stílusban épült a falu központjában 1786 és 1793 között, unitárius hívek építették. Ez a templom már kőtornyot kapott, elődjének fa haranglábja volt, a régiből több faragott kő épült be az új templomba. Érdekessége, hogy templomtornya egész Erdélyben a legmagasabb az unitárius templomok közül. A karzat mellvédje az 1791-es évszámot viseli, a szószékkorona 1793-ban az építés befejezését jelzi.

© 2012 All Rights Reserved | www.erdelyitemplomok.ro