Csombordi Református templom

01

A ma is álló templom a székesegyház 1277. évi pusztítást követő újjáépítésének stílusát mutatja: a szentély magas keresztboltozata, bimbós gyámkövei, Agnus Dei záróköve, lőréses ablakai, a két megmaradt oszlopfő, mind-mind a 13. századra mutatnak.

Eredetileg román stílusú, egyszerű lapos mennyezetű bazilikatemplom volt, ekkori a sekrestyeajtó félköríves kerete is. Az 1929-es újításkor a vakolat alól a falon előtüntek a román kori félköríves ablakok, amely azonos a tatárjárás elötti templom ablakaival. Déli és nyugati csúcsíves ajtókeretei a 15. században készültek, az 1450-es években. Mózes alapzatú szószéke a 16. század alkotása: Mózes vállain áll a szószék az evangelisták féldomborműveivel és jelképeikkel. Ugyancsak az 1929-es újításkor került elő a középkori vezeklés érdekes emléke- a szégyenkő.

 

© 2012 All Rights Reserved | www.erdelyitemplomok.ro