Kadicsfalvi katolikus templom

kadicsfalvi katolikus templomA hagyomány szerint a Reztetőn levő egykori vár tulajdonosától, Kadicsától kapta a nevét. 1566-ben Kadichfalva néven említik az oklevelek. 1658-ban Kadicsfalva formában fordul elő. Székelyszenttamásnak volt a filiája.

1755-ben az udvarhelyi Szent Anna-kápolnát Kadicsfalvára „transferálták”, mint filias Ecclesiába. Ebben az időben Kadicsfalva Udvarhelyhez tartozott, majd ismét Székelyszenttamáshoz. A szomszédos Bethlenfalva (a mai anyaegyház filiája) az udvarhelyi plébániának volt a filiája. Bethlenfalva több ízben el akart szakadni Udvarhelytől, Kadicsfalva pedig Szenttamástól, és a kettő egyesülni akart, mint önálló plébánia. Hosszas tárgyalások után Sükösd János vikáriussal megegyezésre jutottak. 1659-ben olyan szerződést írtak alá, hogy a két falut Udvarhelyhez csatolják. Ebben az időben mindkét falunak volt már kápolnája. 1802-ben Kadicsfalva önálló plébánia lett Bethlenfalva filiával. Első papjuknak Fülöp Lajos udvarhelyi káplánt nevezte ki Mártonffi József püspök.

 

 Panorámakép

© 2012 All Rights Reserved | www.erdelyitemplomok.ro