Felsőboldogfalva református templom

06

A templom magas tornyával és középmagas, zsindelyfedésű kerítőfalával a Nagy Küküllő szakaszának igen jelentős építészeti emléke. Első említése a 11.-ik századból való, az 1241-es tatárjárás előtt az első szakaszban egy kisebb méretű temploma volt, ezt egyenes záródású szentélyének feltárt alapjai bizonyítják.

A 13. században a szentélyt egyenes záródással meghosszabbították. Ebből az időszakból való mai hajója, a félköríves déli és a csúcsíves nyugati kapu, s valószínűleg a falképek, valamint a déli fal csúcsíves ablaka. A harmadik építési szakasz a 15.ik századra esik, amikor a templomot a nagyobb sokszögzáródású, késő gótikus szentéllyel bővítik. A templom hármas téralkotású: a torony nyugaton, a támpilléres hajó és a közös tető alatt a vele egy szélességű, sokszögzáródású szentély. A templom hossza 20 m, szélessége 6.5 m, a torony 12 m magasságig középkori építésű, a torony az érett gótika stílusában épült.

14.ik századi részek: a nyugati csúcsíves, hengertagos kapuzat és a csúcsíves toronybejáró. A hajó a gótikus stílus elemeit hordozza- boltozat, támpillérek, ablakok. A déli ajtószárny 1790-es évszámú, javítások során a padlózat alatt két korábbi szentély alapfalai kerültek elő. 1670-ben az elpusztult gótikus boltozat helyébe a hajóban 91, a szentélyben 63 négyzetből álló, igen szépen festett kazettás deszkamennyezetet készítettek, ez Erdély legnagyobb festett mennyezete.
A kazettákat növényi és állati alakok díszítik, háromban pedig felirat olvasható(készítői Szombatfalvi Asztalos János és fivére, András).
A diadalív északi pillérén freskórészleteket tártak fel, a Veronika kendője, a Napkeleti bölcsek imádását ábrázoló falkép a 15.század végén készülhetett, rokon vonásokat mutatnak a székelyderzsi templom falképeivel.
A szószék koronája 1807-ből való, rokokó stílusban készült, a fából készült úrasztala 1789-ből, az új orgonáját 1895-ben szentelték fel.
A templomot övező középmagas kőkerítés a 14. században épülhetett.

 

 

© 2012 All Rights Reserved | www.erdelyitemplomok.ro