Szent Miklós katolikus plébániatemplom

04A templom a székelyudvarhelyi Szent Miklós hegyen található, ahol a katolikusoknak már a 14. században volt templomuk, ami feltehetően a Telegdi főesperesség székhelye volt.

Az épület egyházépítészeti műemlék, a 18. századvégi erdélyi templomépítészet egyik műremeke, Székelyudvarhely egyik legimpozánsabb műemléke.Erdély késő barokk egyházi művészetét örökíti meg, de stílusában benne van a beköszöntő klasszicizmus és a romantika elemeinek feltűnése is. A plébániatemplom tervezője és kezdeti építője Schmidt Pál marosvásárhelyi építőmester volt, az építési munkálatok 1787-ben kezdődtek és 1791-ig tartottak. A templom 38 m hosszú, 18 m széles, a templombelső térképzése a három hajóban klasszicista nyugalmú, a külső toronysisak barokk vonása ellenére. A háromhajós templomban a főhajót négy testes pillér választja el a mellékhajóktól, a szentély végén áll a főoltár. A barokkos főoltár és az egyszerűbb mellékoltárok Hoffmayer Simon (1740-1800) kolozsvári szobrászművész munkája, a főoltár tabernákuluma 1793-ra készült el. A nagyharang 1790-ből való, az öt márványoltár 1906-ban készültek.

© 2012 All Rights Reserved | www.erdelyitemplomok.ro