erdelyi templomok
erdelyi templomok
erdelyi templomok
erdelyi templomok
erdelyi templomok

Ki olvas minket?

Oldalainkat 3 vendég böngészi
Home
Prev Next

Székelyszentléleki Katolikus erődtemplom

Műemléktemplom, mely középkori, Orbán Balázs a 13. század végi építésűnek datálta. Ebből a korból való a toronyaljból a hajóba nyíló félköríves kerete, és a hajó félköríves ablakai.  

Hits:580

Farkaslaki Katolikus Templom

Farkaslaka temploma 1842- 1848 között épült 581 m magasságban a Templom- dombon. Az osztrák klasszicizmus falusi templomtípusainak egyike, amely egyszerűsített klasszicizáló- barokk berendezést kapott.  

Hits:761

Marosszentkirályi Református Templom

Arról nevezetes, hogy egész Székelyföldön egyedül áll román kori háromsejtű, tornyos megoldásával. Az eredeti régi templommal talán egykorú(1239), de mindenképpen a legrégebbiek közé tartozó harangját Orbán Balázs a hasonló székelykeresztúrinál is régebbinek véli. Felirata nincs, csak három érem for...

Hits:637

Gyulakuta- Református templom

A falu közepén emelkedik, a 14. században épült terméskőből, gótikus stílusban. Műemléképület, a csúcsíves egyházi építkezés egyik remekműve.  

Hits:635

Balavásár- Református templom

A régi templom 1798-ban épült, ez azonban a két világháború között megrepedezett, megcsúszott, így nem lehetett használni. Új református temploma arról nevezetes, hogy Kós Károly tervei alapján épült az 1970-es években.  

Hits:662

Marosszentgyörgy- Katolikus templom

A templom a helység középső részén húzódó magaslaton épült, 13. századi, román- gótikus stílusú műemlék.  

Hits:510

Marosvásárhely- belvárosi Katolikus templom

A Rózsák tere északkeleti sarkában áll az impozáns, kéttornyú templom, jellegzetesen barokk toronysisakkal. A jezsuiták építették 1728- 1764 között, Keresztelő Szent János tiszteletére.  

Hits:785

Marosvásárhely- Református Vártemplom

A vár falain belül áll az 500 éves református Vártemplom, a térség legrégibb és legnagyobb gótikus stílusban épült műemléképülete. A templom építéséhez- a torony falában lévő 1442. évi felirat szerint- a törökverő Hunyadi János is hozzájárult.

Hits:1208

Vargyasi református templom

Az első református templom 1813-ban épült, a közelmúltban(1994-95) román és gót kori templom maradványai kerültek elő a 13., valamint a 15-16.ik századból. Így a gyülekezet új templom építését határozta el, melynek terveit Makovecz Imre budapesti építész készítette.

Hits:627

Belvárosi Református Templom Nagyvárad

Az 1787-ben épült, elegánsan puritán váradolaszi református templom a partiumi református múzeum mellett található.

Hits:578

Barót- Belvárosi Katolikus templom

A Diákdombon látható vártemplom a város főterét uralja, Erdővidék egyik legértékesebb építészeti emléke.

Hits:600

Olaszteleki Református templom

Temploma késő román és átmeneti stílusban faragott kapuzatának vallomása alapján korábbi az idézett dátumokénál. A megmaradt és helyenként befalazott vagy másképpen megőrzött faragott kövek, gótikus átalakításokról vallanak.

Hits:573

Jézus Szíve kápolna- Székelyudvarhely

Székelyudvarhely legrégebbi építészeti műemléke a késő-román korból való, építését a művészettörténeti kutatások a 13. századra teszik.

Hits:565

Csíkszeredai Millenium Katolikus Templom

Csíkszereda új, római katolikus temploma Milleniumi templom néven vált ismertté. A 18. századi barokk műemléktemplom szomszédságában épült fel 2003-ra az új, Makovecz Imre által tervezett új templom, amelyek harmonikus egységet alkotva egészítik ki egymást.

Hits:1151

Katolikus vártemplom- Csíkrákos

Csíkszék egyik legrégibb, Árpád- kori eredetű műemléke, a Kőd-hegy déli lábánál látható. Stílusa késő gótikus, védművekkel- lőréses, bástyás falak- ellátott banderiális templom. 1564-ben kibővítették, 1758-tól mai alakjában áll.

Hits:519

Csíkkarcfalva Katolikus vártemplom

A Római katolikus vártemplom Felcsík legjelentősebb és legszebb erődtemploma. Védőszentje Nagyboldogasszony, búcsúját augusztus 15-én tartják, Csíkkarcfalva és Csíkjenőfalva közös temploma. Az erődtemplom egy szikladombon épült- 735 m.  

Hits:783

Református templom- Kecset

Székelyudvarhelytől haladva Farkaslaka mellett fekszik ez a kis rejtett műemléktemplom Kecsetben 1 km-re a műúttól. A református temploma 1837- 40 között épült, egy korábbi 17. századi templom helyére. Sokszögzáródású templom, lapos mennyezettel, az északi fal mellett álló lapos koronája 1795-ből, o...

Hits:437

Csíksomlyói Ferences Kegytemplom

Az 1440-es években épült gótikus templom mellé egy kisebb méretű kolostort is emeltek a ferences szerzetesek Csíksomlyón. Ez az ősi kolostor sok változtatáson és bővítésen ment keresztül a századok folyamán.

Hits:751

Székelyudvarhely-Bethlenfalvi Katolikus Templom

Bethlenfalva templomára vonatkozóan az első írásos említés 1600-ból való, a középkor végén egy felújításra szoruló temploma volt Bethlenfalvának.

Hits:818

Székelyszentmihályi Unitárius templom

Egy korábbi templom helyére épült 1841- 50 között klasszicista stílusban, az építkezésnél felhasználták a régi, középkori templom anyagát.

Hits:473

Nagygalambfalva- református templom

A falu Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között fekszik, temploma a központi templomdombon épült átmeneti stílusban, a 13- 14. század fordulóján. Egyházépítészeti emlék, második építési periódusa már az érett gótika idejére esik(14.század közepe), majd a harmadik szakaszban(15. század) a hajó is ...

Hits:486

Bögöz- református templom

Az egykori Udvarhelyszék egyik legszebb középkori egyházépítészeti emlék, a templomot alacsony kőkerítés övezi, délről és északról nyíló bejáratokkal. A 14.században épült, a 15. században több átalakítást ért meg. Kőből és téglából, 278 m2-es alapfelületen építették, eredetileg római katolikus temp...

Hits:874

Felsőboldogfalva- református templom

A templom magas tornyával és középmagas, zsindelyfedésű kerítőfalával a Nagy Küküllő szakaszának igen jelentős építészeti emléke. Első említése a 11.-ik századból való, az 1241-es tatárjárás előtt az első szakaszban egy kisebb méretű temploma volt, ezt egyenes záródású szentélyének feltárt alapjai b...

Hits:538

Belvárosi Református templom Székelyudvarhely

A református templom Székelyudvarhely főterén(a mai Szabadság tér és a Márton Áron tér között) épült fel 1780-81 között, két részre osztva az egykori piacteret. Építtetője Baczkamadarasi Kis Gergely(1737-1787), a református kollégium neves rektorprofesszora, akinek a KG monogramja a templom nyugatra...

Hits:1170

Kapcsolatok

Magyar Gyökerek-HR egyesület Lázár Ferenc elnök/szövegszerkesztő  ferenc.lazar@gmail.com, +40-721.321342, +3670.208/5283 Fehér László informatikus, Panorámafotók +40-744221997 Lázár Hajnal egyesületi titkár- cukics@freemail.hu

Hits:1306

Unitárius templom- Homoródalmás

Késő barokk stílusban épült a falu központjában 1786 és 1793 között, unitárius hívek építették. Ez a templom már kőtornyot kapott, elődjének fa haranglábja volt, a régiből több faragott kő épült be az új templomba. Érdekessége, hogy templomtornya egész Erdélyben a legmagasabb az unitárius templomok ...

Hits:443

Unitárius Erődtemplom Székelyderzs

Az unitárius templomerőd Udvarhely vidékének egyik legjelentősebb műemléktemploma, legrégibb vártemploma, a stílusa a romantika és a gótika közti átmenetre utal. Egy 13. század eleji kápolna bővítésével a 14.század elején épült, a 15.-ik században átépítették, erődfalai 17.századiak, az 1605. évi Ba...

Hits:576

Ferenc rendi katolikus templom Székelyudvarhely

A templom a Ferenc- rendi kolostorral eggyütt épült, ídőrendi sorrendben a kilencedik helyet foglalja el Erdélyben. Első említése 1706-ból való, és 1729-32 között már ferences “Residentia”-ként említik.Elöször a nyugati és északi szárny épült fel, amit az udvar felöli kiskapun lévő évszám- 1739- is ...

Hits:478

Szent Miklós Katolikus Plébániatemplom Székelyudvarhely

A templom a székelyudvarhelyi Szent Miklós hegyen található, ahol a katolikusoknak már a 14.-ik században volt templomuk, ami feltehetően a Telegdi főesperesség székhelye volt.

Hits:861

Nagyváradi Katolikus Székesegyház és Püspöki Palota

Az 1780-ban, a mai formájában elkészült római katolikus Püspöki Székesegyház a legnagyobb és sokak szerint a legszebb barokk stílusban épült templom Romániában. A templomot még Szent László király alapította, és valószínűleg 1116-ban temették ide, a Nagyboldogasszonynak szentelt templomba. A tatár, ...

Hits:606

Kadicsfalvi Katolikus Templom

Leiras..    

Hits:685

Kis Szent Teréz katolikus templom Székelyudvarhely

A Bethlen negyedi lakóknak épült templom egy kiemelkedő példája annak, hogyan lehet közösségi összefogással és kitartással templomot építeni egy kis családi házból és új egyházközséget létrehozni a vallásos fiataloknak. A templomot 1996-ban kezdték el építeni, 2001-ben nyerte el jelenlegi formájá...

Hits:2188